Bio

Kamil Macioł born in Szczecin in 1979. I studied at the AFA Higher School of Photography in Wrocław. Currently he studies photography at the Academy of Art in Szczecin. In my work I use a 4×5 large format camera. I am interested in the recession and the condition of man in the modern world.

Exhibitions:

1999 – „Femme Fatale” – solo exhibition art cafe Piano Szczecin
2000 – „Portrait of etheric” – an exhibition of individual cafe on the corridor of Szczecin corridor
2002 – „4xPFK” – collective exhibition from the studio prof. Araszewski Gallery Romanski Lodge Wroclaw
2004 – „Portrait of a Male” Debut Gallery Design Gallery Wroclaw
2011 – „Man’s faces” – individual exhibition Photo Gallery Fotart Szczecin
2012 – „Small Town” – individual exhibition Chapel of St. George Banie
2013 – „Simple Nudity” – individual exhibition OdraZoo
2015 – „Eyes closed” – individual exhibition Delta
2018 – Opening in Izmir – collective exhibition Turcja, Izmir
2018 – Łukasz Skąpski Studio – wystawa zbiorowa Galeria Re Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Kamil Macioł urodzony w Szczecinie w 1979 roku. Studiowałem w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu. Obecnie studiuje Fotografie na Akademi Sztuki w Szczecinie. W swojej pracy używam aparatu wielkoformatowego 4×5. Interesuje mnie konteks przemijania i kondycji człowieka we współczesnym świecie.

Wystawy:

1999 – „Femme Fatale” – wystawa indywidualna kawiarnia artystyczna Piano Szczecin
2000 – „ Portret eteryczny” – wystawa indywidualna kawiarnia na Kuńcu korytarza Szczecin
2002 – „4xPFK” – wystawa zbiorowa z pracowni prof. Araszewskiego Galeria Domek Romański Wrocław
2004 – „Portret męski” wystawa dylomowa Galeria Design Wrocław
2011 – „Man’s faces” – wystawa indywidualna Galeria Fotografii Fotart Szczecin
2012 – „Miasteczko” – wystawa indywidualna Kaplica św. Jerzego Banie
2013 – „Simple Nudity” – wystawa indywidualna OdraZoo
2015 – „Zmruż oczy” – wystawa indywidualna Delta
2018 – Opening in Izmir – wystawa zbiorowa Turcja, Izmir
2018 – Łukasz Skąpski Studio – wystawa zbiorowa Galeria Re, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK